Masterprogram i matematik – Tillämpad matematik och statistik

120 hp

Studieplan, TMA2M, TIMS

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMA2M
Inriktningskod
TIMS
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Diarienummer
TEKNAT 2015/47

Termin 1

Kursen 1MS369 ges jämna år och kursen 1MS370 udda år.

Termin 2

Kursen 1MS009 ges jämna år och kursen 1MS900 udda år.

Den som avser att avlägga magisterexamen skall välja kursen:

Termin 3

Kurserna 1MA217 och 1MS033 ges jämna år opch kursen 1MA227 udda år.

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Studenten har också tillgång till:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin