Analys av kategoriska data

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MS370

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs innehåller samplingsstrategier för kategoriska data, tvåvägs- och trevägskontingenstabeller samt logit och loglinjära modeller. Du kommer även att lära dig att använda R för analys av datamaterial och tolka resultaten från genomförd analys i praktiska exempel

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin