Tillämpade finita elementmetoder

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TD056

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Inom kommersiella programvaror för beräkningar används ofta en typ av beräkningsmetoder som kallas finita elementmetoder (FEM). Metodiken kommer ursprungligen från hållfasthetsläran, men fungerar även för andra typer av problem och är ett mer generellt sätt att lösa partiella differentialekvationer på datorn. FEM är därför mycket använt inom industrin. Kursen innehåller både praktiska moment där deltagarna dels får använda ett kommersiellt FEM-program (FEniCS) och lite mer teoretiska moment.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin