Generaliserade linjära modeller

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MS369

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kurs i matematisk statistik. Kursen innehåller: Modeller med olika länkfunktioner, binär (logistisk) regression, skattning och anpassning av modell, residualanalys, blandade modeller, hierarkiska modeller, tillämpningar, R-kommandon.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin