Masterprogram i industriell analys

120 hp

Studieplan, TIA2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TIA2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 oktober 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Termin 1

Period 1

Bryggningskurser:

Kurs för spår industriell teknik:

Kurs för spår datavetenskap:

Period 2

Valbar kurs inom Ind. A. beroende av förkunskaper:

Kurs för spår industriell teknik:

Kurs för spår datavetenskap:

Bryggningskurser:

Kurs för spår industriell teknik:

Kurs för spår datavetenskap:

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

ÅRSKURS 2, PRELIMINÄRT LÄSÅR 2021/2022

Termin 3

Organisering av kunskapsintensivt arbete, 5 hp

Ingenjörsetik, 5 hp

Informationsutvinning II, 5 hp

Avancerad simulering och preskriptiv analys, 5 hp

Vetenskaplig metod, 5 hp

Valbar kurs inom industriell analys beroende av förkunskaper:

Kurs för spår industriell teknik:

Industriellt projekt med Mixed Reality, 5 hp

Databasteknik II, 5 hp

Kurs för spår datavenskap.:

Statistisk maskininlärning, 5 hp

Data engineering II, 5 hp

Termin 3-4

Valbar kurs inom industriell analysberoende av förkunskaper:

Examensarbete i industriell teknik, 30 hp

Examensarbete i datavetenskap, 30hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin