Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys

180 hp

Studieplan, HKS1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HKS1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 10 september 2020
Diarienummer
HISTFILFAK 2020/49

Termin 1

Praktisk filosofi A omfattar:

 • Kritiskt tänkande (7,5 hp)
 • Etik (7,5 hp)
 • Värdeteori (7,5 hp) (OBS! För KOSA-studenter, se nedan)
 • Valfri kurs: Politisk filosofi (7,5 hp) eller Metafysik (7,5 hp)

KOSA-studenter läser kursen Tillämpad etik (7,5 hp) istället för Värdeteori. Kursen i tillämpad etik är en tematisk kurs med innehåll som varierar.

Termin 2

Praktisk filosofi B omfattar

 • Fördjupad kurs i etik
 • Fördjupad kurs i samhällsfilosofi
 • Fördjupad kurs i värdeteori (OBS! För KOSA-studenter, se nedan)
 • B-uppsats i praktisk filosofi

KOSA-studenter läser kursen Fördjupad kurs i tillämpad etik istället för Fördjupad kurs i värdeteori. Den fördjupade kursen i tillämpad etik är en tematisk kurs med innehåll som varierar.

Termin 3

 • Grundkurs i statistik (7,5 hp)
 • Beslutsteori (7,5 hp)
 • Metoder och verktyg för besluts- och riskanalys (7,5 hp)
 • Massmedia i samhälle (7,5 hp)

Termin 4

Terminen 4 läses ett biämne: Statskunskap A eller Kulturantropologi A.

Termin 5

Termin 5 läses ett urval kurser på institutionen eller fakulteten om totalt 30 hp. Även praktik (7,5 eller 15 hp) eller utlandsstudier kan väljas.

Termin 6

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin