Praktisk filosofi B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5FP003

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Följande delkurser à 7,5 hp ingår:

  • Fördjupad kurs i etik
  • Fördjupad kurs i samhällsfilosofi
  • Fördjupad kurs i metaetik och värdeteori
  • B-uppsats

Etik, metaetik och värdeteori och samhällsfilosofi är centrala ämnen inom den praktiska filosofin. De fördjupade kurserna är avsedda att ge dig en mer ingående förståelse, efter Praktisk filosofi A, av de frågor, teorier och argument som diskuteras inom dessa ämnen. Innehållet i såväl Fördjupad kurs i etik som Fördjupad kurs i samhällsfilosofi är tematiskt och kan variera. Exempel på fördjupade kurser i etik som givits är Välfärd, Kollektiv skada och Bioetik. Exempel på fördjupade kurs i samhällsfilosofi som givits är Rättsfilosofi, Migrationsetik och Fördelningen av sjukvårdsresurser: etiska frågeställningar. Kommande tematiska kurser.

Genom uppsatsmomentet får du träning i att skriva en akademisk uppsats och att utveckla och formulera dina tankar kring en frågeställning inom den praktiska filosofin. Självständigt, metodologiskt och kritiskt tänkande övas, liksom uppsatsskrivandets tekniska och formella aspekter.

Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin