Praktisk filosofi C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5FP004

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen består av tre delkurser: två valbara delkurser om 7,5 hp vardera och en C-uppsatskurs (15 hp). De valbara kurserna varierar från termin till termin. Några exempel på kurser som givits tidigare år är: Egalitarianism, Dödens filosofi, Normativitet: teoretisk och praktisk, Om att skriva och filosofera, Aktuell debatt om oenighet och Populationsetik. Kommande valbara kurser.

Uppsatskursen ger dig ytterligare övning, efter B-kursens uppsats, i att skriva en akademisk uppsats och i att utveckla och uttrycka en filosofisk argumentation som uppfyller högt ställda krav på precision, stringens och klarhet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin