Masterprogram i geovetenskap – Hållbar hantering av naturresurser

120 hp

Studieplan, TGV2M, HALL

Kod
TGV2M
Inriktningskod
HALL
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 augusti 2020
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Inriktningen hållbar hantering av naturresurser ges gemensamt med Gents universitet, Belgien och Freibergs tekniska högskola, Tyskland. Termin 1 på denna inriktning läses vid Gents universitet, termin 2 läses vid Uppsala universitet och sommarterminen vid Freibergs tekniska högskola. Termin 3 och 4 läses antingen vid Gents universitet, Uppsala universitet eller vid Freibergs tekniska högskola.

Följande beteckningar används:

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Inriktningen läser följande kurser vid Gents universitet under termin 1:

  • Introduction to the circular economy, economics and management of natural resources 4 hp,
  • Clean technology 5 hp,
  • Rational use of materials 5 hp,
  • Environmental inventory techniques 3 hp,
  • Resource recovery technology 5 hp.
  • Problems and innovations in the process chain of rare resources 4 hp, läses vid Freibergs tekniska högskola.

Kursen Resurskemi 9 hp ges som distanskurs under hela året, 4 hp läsas under hösten vid Gents universitet, 5 hp läses under våren vid Uppsala universitet och kompletteras i sommarskolan vid Freibergs tekniska högskola.

Termin 2

Period 3

alternativt

Period 4

Resurskemi, 5 hp

(Kursen Resurskemi 9 hp ges från Freibergs tekniska högskola som distanskurs under termin 1 och 2 och på plats i en sommarkurs).

Termin 3

Giltigt fr. o m 2020/2021

Studenterna kommer att delas i fyra grupper för att läsa inom temana georesurser och prospektering vid Uppsala Universitet, hållbara processer vid Freibergs Tekniska Högskola alternativt resursåtervinning och hållbar material eller cirkulära städer vid Gents Universitet.

Period 1

Period 2

Marknadsundersökning och affärsplan, 5 hp (distanskurs som ges vid Freibergs Tekniska Högskola, tillsammans med Uppsala universitet och Gents universitet

SINReM praktik, 10 hp (distanskurs som ges vid Freibergs Tekniska Högskola, tillsammans med Uppsala universitet och Gents universitet)

Termin 4

Övriga kurser (olika perioder)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin