Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys

180 hp

Studieplan, HKS1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HKS1K
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 25 augusti 2021
Diarienummer
HISTFILFAK 2020/49

Termin 1

KOSA-studenter läser en anpassad version av Praktisk filosofi A (30 hp):

 • Kritiskt tänkande (7,5 hp)
 • Etik (7,5 hp)
 • En kurs i tillämpad etik (7,5 hp). Kursen ersätter Metaetik och värdeteori och är en tematisk kurs med innehåll som kan variera från termin till termin.
 • Politisk filosofi (7,5 hp). Kursen är obligatorisk för KOSA-studenter (kursen Metafysik (7,5 hp) kan inte väljas).

Termin 2

KOSA-studenter läser en anpassad version av Praktisk filosofi B (30 hp):

 • Fördjupad kurs i etik (7,5 hp)
 • Fördjupad kurs i samhällsfilosofi (7,5 hp)
 • En fördjupad kurs i tillämpad etik (7,5 hp). Kursen ersätter Fördjupad kurs i metaetik och värdeteori (7,5 hp) och är en tematisk kurs med innehåll som kan variera från termin till termin.
 • B-uppsats (7,5 hp)

Termin 3

 • En kurs om eller i statistik (7,5 hp)
 • Beslutsteori (7,5 hp)
 • Metoder och verktyg för besluts- och riskanalys (7,5 hp)
 • Massmedia i samhälle (7,5 hp)

Kursordningen kan variera.

Termin 4

Terminen 4 läses ett biämne: Statskunskap A eller Kulturantropologi A.

Termin 5

Termin 5 läses ett urval kurser på institutionen eller fakulteten om totalt 30 hp. Även praktik (7,5 eller 15 hp) eller utlandsstudier kan väljas.

Termin 6

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin