Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik

180 hp

Studieplan, TME1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TME1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 maj 2021
Diarienummer
TEKNAT 2020/258

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Under perioden läses Medicinsk informatik och antingen Verksamhetsförlagd utbildning eller Industriell ekonomi tillsammans med Implementering av medicinsk teknik.

Period 2

Under perioden läses Miljöteknik och antingen Verksamhetsförlagd utbildning eller Industriell ekonomi tillsammans med Implementering av medicinsk teknik, dvs. den kombination som inte lästes under period 1.

Termin 6

Period 3

Period 4

Samtliga valbara kurser i årskurs 3 sökes i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.

Tillvalskurs

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin