Elkraftteknik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1TE655

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Elkraftsystemet: Trefassystem, symmetriska komponenter, AC transmission av elkraft, ekvivalenter av ingående beståndsdelar såsom transformatorer, roterande maskiner (motorer och generatorer), kablar, luftledningar. Ingående komponenter:

Transformatorer, roterande maskiner, ställverk (mättransformatorer, avledare, brytare, frånskiljare) och transmissionslinjer och kablar samt tillbehör. Etiska aspekter på generering och konsumption av elektricitet. Besök på elkraftrelaterad industri.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin