Masterprogram i geovetenskap – Naturgeografi

120 hp

Studieplan, TGV2M, NAGE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TGV2M
Inriktningskod
NAGE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 november 2011
Diarienummer
TEKNAT 2011/90

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin