Presentation och publicering

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV006

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig en stadig grund att stå på när det gäller skrivandet av en akademisk text (till exempel examensarbete) och presentationen av den. Det finns många vanliga fallgropar att gå i när det gäller presentation av frågeställningar, metodval, resultat och tolkningar, och den här kursen ger möjlighet till övning på att undvika dem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin