Presentation och publicering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV006

Kod
1GV006
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med (1) 90 hp geovetenskap eller biologi, eller (2) 90 hp teknik eller fysik och 30 hp geovetenskap eller miljövetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • presentera vetenskapliga arbeten muntligt och skriftligt
  • identifiera de krav som ställs för muntliga och skriftliga presentationer i förhållande till målgruppen och tillämpa dem i presentationen av vetenskapliga arbeten
  • bedöma olika stilar av muntliga och skriftliga presentationer i förhållande till målgruppen

Innehåll

De grundläggande kraven och olika stilar för muntlig och skriftlig presentation. Beskrivning av innehåll i olika delar av en vetenskaplig artikel. Hur undviker man typiska språkliga och stilistiska misstag? Övningar i skriftlig och muntlig presentation av olika typer av vetenskapliga arbeten, samt i hur man granskar manuskript. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, obligatoriska individuella övningar i muntliga och skriftliga presentationer.

Examination

Muntliga och skriftliga presentationer och redovisningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin