Geovetenskapens analysmetoder

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV015

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger både teoretisk och omfattande praktisk kunskap om Ramanspektroskopi och infraröd spektroskopi och mikrosondanalys. Kursens huvudsakliga upplägg består av att du ska lära dig att tillämpa dessa analysmetoder i praktiken.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin