Examensarbete E1 i geovetenskap

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV025

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

För att bli antagen på kursen krävs att projektplanen godkänns av ansvarig studierektor. Projektplansmall och mer information finns på kursens sida i Studium. För närmare information om kursen, kontakta institutionen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin