Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

180 hp

Studieplan, TBY1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TBY1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Projekt 3: Flerbostadshus i staden (1TE446), 15 hp, och Samhällsplanering och bostadsutformning (1TS343), 10 hp, har överlappande innehåll. Om både kurserna ingår i samma examen kan 15 hp totalt medräknas.

Termin 5

Kurser som inte är obligatoriska kallas för valbara. Det är obligatoriskt att läsa minst 20 hp av de valbara kurserna i årskurs 3 (hit räknas inte s k tillvalskurser).

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

1TE403, 1TM018 och 1TE447 passar för en studieinriktning mot konstruktion (kurserna kan kräva behörighetskedja).

5KV779 och 1TG318 passar för en studieinriktning mot förvaltning (kurserna kan kräva behörighetskedja).

1TM117, 1TE438 och 1TS329 passar för en studieinriktning mot energi och miljö (kurserna kan kräva

behörighetskedja).

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin