Finit element-analys med tillämpningar

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1TM018

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Grundläggande begrepp för FEM. En-, två- och tredimensionella spännings- och deformationstillstånd. Hookes generaliserade lag. Elastisk energi. Hållfasthets- och dimensioneringskriterier. Numerisk analys av system av byggnadskomponenter som fjädrar, stänger, balkar, ramar, plana element samt en platta med 3D-element. Praktisk användning av CAD- och FEM-program som är användbara för byggnadsingenjörer. Skriftlig rapportering av genomförd analys.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin