Strömnings- och värmelära

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA430

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Termodynamik: Grundläggande begrepp som inre energi, entalpi och entropi. Tillståndsdiagram och tillståndstabeller. Termodynamikens huvudsatser. Energibalans för processer i slutna och öppna system. Kretsprocesser för värmemotor, kylmaskin och värmepump, termisk verkningsgrad, köldfaktor och värmefaktor.

Strömningslära: Grundläggande begrepp som massflöde, volymsflöde, kontinuitetsekvationen. Laminär och turbulent strömning, Reynolds tal, viskositet, kavitation, Bernoullis ekvation. Dimensionering av rörledningar. Kanalströmning, sub- och superkritisk strömning. Strömningsmaskiner såsom turbiner, pumpar, fläktar, kompressorer. Behovsberäkningar för byggnader.

Värmeöverföring: Grundläggande begrepp som värmeledning, värmekonvektion och värmestrålning, värmemotstånd. Värmeöverföring genom plana, cylindriska och och sfäriska skikt med olika material. Serie- och parallellkoppling av värmemotstånd. Principerna för med- och motströmsvärmeväxlare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin