Förvaltning och underhåll av byggnader

10 hp

Kurs, Grundnivå, 5KV779

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Fastighetsförvaltning är den praktiska tillämpningen av kunskaper om hur byggnader och byggnadsbestånd kan vårdas och underhållas för att vara långsiktigt hållbara för sina ägare, sina brukare och för samhället i stort. I kursen går vi igenom de grundläggande kunskaperna om en god fastighetsförvaltning. Kursen tar upp metoder och verktyg för planering och förvaltning av befintliga byggnader, liksom de regelverk som styr och påverkar förvaltningen av fastigheter.

Att bedöma och analysera byggnadernas tekniska status är en förutsättning för att kunna förvalta byggnader på ett hållbart sätt. En stor del av kursen går ut på att du själv tillämpar dina kunskaper om fastighetsförvaltning och underhåll av byggnader genom att ta fram en förvaltningsplan med fokus på den tekniska förvaltningen. Hållbarhet och förvaltning av kulturhistoriska byggnader har ett särskilt fokus i kursen.

Kursen går i Uppsala men kan även läsas på Campus Gotland efter överenskommelse med kursansvarig.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin