Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord

120 hp

Studieplan, HFF2M

Kod
HFF2M
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 juni 2023
Diarienummer
HISTFILFAK 2023/86

Termin 1

Termin 2

7,5 hp av examensarbetet hör till denna termin.

Termin 3

7,5 hp av examensarbetet hör till denna termin.

Termin 4

30 hp av examensarbetet hör till denna termin.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin