Minneskultur i jämförande folkmordstudier

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5HG017

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om minneskulturen kring Förintelsen, samt andra folkmord och storskaligt politiskt våld i Europa, med särskilt fokus på jämförelser mellan Väst- och Östeuropa. De viktigaste teorierna kommer att diskuteras, såväl som distinktioner mellan begrepp såsom socialt, kulturellt och kollektivt minne, samt deras relation till pågående stats- och nationsbildningsprocesser.

Vi kommer att med utgångspunkt i minneskulturen kring Förintelsen diskutera hur olika storskaliga förbrytelser har hanterats på europeiska, regionala, nationella och lokala nivåer. Kursens fokus ligger på Europa sedan 1980-talet, men ägnas även åt jämförelser med liknande processer i andra delar av världen, som till exempel USA, Armenien, Rwanda och Kambodja.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin