Masterprogram i industriell analys

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i industriell analys 2023/2024
Anmälan

Vill du utveckla nästa generations industriella system och få unik expertis inom både industriell teknik och datavetenskap? Oavsett om du har en bakgrund inom ingenjörsvetenskap eller datavetenskap så kommer masterprogrammet i industriell analys att ge dig den kunskap som krävs för att bidra till framtidens industriella verksamhet.

Om programmet

Masterprogrammet i industriell analys är ett unikt tvärvetenskapligt program inom industriell teknik och datavetenskap. Till skillnad från de flesta industritekniska program inkluderar det även dataanalys, design och optimering av komplexa tekniska system ur ett livscykelperspektiv. Programmet kombinerar också teknik och management, som du kommer att få lära dig mer om för att kunna utveckla och förbättra system inom olika industriområden som verkstadsindustrin, medicinteknik och sjukvård.

Industriella system är grunden för vår moderna värld, och i dag står samhället inför stora utmaningar som kräver att industrin förnyas genom digitalisering. Det är inte minst viktigt för att främja effektivitet, produktivitet och hållbarhet. Genom att ge dig kunskap och färdigheter inom produktionsprocesser och de metoder och lösningar som informationsteknologin erbjuder, kommer utbildningen bygga upp ditt kunnande inom ett område där kompetensbehovet växer, både inom industri och samhälle. Som student på programmet får du en detaljerad förståelse för produktionsledning, operationsanalys och datavetenskap för utveckling och drift av moderna industriella system.

Industriell analys omfattar industriell teknik, informationsteknologi och management. Ämnet inkluderar även flera delar av det så kallade Industry 4.0-paradigmet. Detta är ett samlingsbegrepp för metoder och koncept som ska göra framtidens industrier smartare. Forskargrupper vid Uppsala universitet arbetar bland annat med ämnen som maskininlärning och AI, Internet of Things, sensorsystem, simulering och analys av data, bildanalys och preskriptiv analys av produktionssystem. Professorer och andra disputerade i dessa forskargrupper är kursansvariga och föreläsare inom programmet, och därmed kan du vara säker på att du får mycket aktuella kunskaper inom dessa ämnen.

Examen

Programmet leder till antingen en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med industriell teknik som huvudområde eller en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med datavetenskap som huvudområde.

Upplägg

Programmet innehåller kurser som resulterar i en masterexamen i industriell teknik eller datavetenskap. Din individuella specialisering beror på vilka kurser du väljer att läsa och är behörig till. Därmed har programmet två huvudspår: ett inriktat mot industriell teknik och ett mot datavetenskap.

Varje termin innehåller en blandning av industriteknikkurser och IT-kurser. Dessutom kombineras orienterande och teoretiska kurser, där metoder som digitala modeller, simulering, optimering, storskalig datahantering och dataanalys, artificiell intelligens och konnektivitet via internet används.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng, som kan göras inom universitetet vid någon av forskningsgrupperna vid institutionen, eller inom den privata sektorn.

Under utbildningen får du löpande möta verkligheten utanför klassrummet och omsätta dina kunskaper praktiskt. I projektkurser och i examensarbetet kommer du att arbeta med problemställningar som kan involvera ingenjörstekniska och industriella utmaningar, men även affärsmässiga och organisatoriska sådana, för att hitta konkreta lösningar.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska uppgifter, grupparbeten, labbövningar, seminarier, projektarbete och studiebesök. Fokus ligger på tillämpad kunskap för industriell verksamhet. Under programmet får du lära dig att använda IT-verktyg och mjukvaror som är vanliga i branschen. Detta kommer att ge dig värdefull kompetens för din framtida anställning.

Lärarna på programmet är aktiva forskare med omfattande expertis inom sina områden. Dessutom kommer du att knyta nära band till branschen genom studiebesök, gästföreläsningar och olika projekt där du kommer att träffa yrkesverksamma med stor erfarenhet av systemutveckling, dataanalys och produktion.

Som student på programmet förväntas du aktivt bidra till undervisningen samtidigt som du tar ansvar för ditt eget lärande. Under en stor del av programmet studerar du på egen hand eller i en studiegrupp utanför klassrummet, och därför är det viktigt att du aktivt strukturerar dina egna studier.

All undervisning sker på engelska.

Karriär

Efter din examen kommer du möta en ljus arbetsmarknad med stor efterfrågan på sökanden med kvalifikationer inom industriell analys (Industrial Analytics). Teknik- och kunskapsintensiva företag har ett stort behov av välutbildade personer med kompetens inom teknik och datavetenskap, som dessutom förstår möjligheterna som Industrial Analytics erbjuder industriell systemutveckling. Sådan kompetens kommer att ge dig en fördel i anställningsprocesser.

Ett antal rapporter från etablerade organisationer och företag har lyft fram efterfrågan inom analytics. I rapporterna har ett antal specialiseringar inom digitalisering framhävts som extra gångbara, som datahantering, data mining, AI, maskininlärning och applikationsutveckling, men också mer "mjuka" aspekter som produktionsledning, försäljning och innovationer.

Efter avslutad examen kan du också välja att stanna kvar i akademin och doktorera, till exempel inom teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik eller datavetenskap. Ytterligare doktorandämnen kan också finnas på Uppsala universitet eller andra universitet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (1 sida) på antagning.se.

Masterprogram i industriell analys

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1475 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp inom något eller några av områdena maskinteknik, industriell ekonomi, produktionsteknik, automationsteknik och datavetenskap/informationsteknologi samt 5 hp grundläggande programmering, 20 hp matematik och 5 hp statistik och sannolikhetslära.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För mera information, kontakta gärna studievägledare på

study-adviser-mia-samint@uu.se

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 752 37 Uppsala

Box 169, 751 04 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02