Masterprogram i industriell analys

120 hp

Studieplan, TIA2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TIA2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Termin 1

Period 1

Rekommenderade kurser:

Bryggningskurser:

Kurs för student med ingenjörsbakgrund:

Kurs för student med datavetenskaplig bakgrund:

Period 2

Rekommenderade kurser

Kurs för student med ingenjörsbakgrund:

Kurs för student med datavetenskaplig bakgrund:

Termin 2

Period 3

Rekommenderade kurser:

Valbar kurs:

Period 4

Rekommenderade kurser

Termin 3

ÅRSKURS 2

Period 1

Rekommenderad kurs

Valbar kurs inom industriell analys beroende av förkunskaper:

eller

Kurs för spår Industriell teknik:

Kurs för spår datavenskap:

Period 2

Rekommenderade kurser

Kurs för spår industriell teknik:

Kurs för spår datavenskap:

Termin 3-4, eller termin 4, läses en examensarbeteskurs inom industriell analys beroende av förkunskaper. 

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin