Att möta kvinnor och flickor som könsstympats

I mötet med kvinnor med bakgrund i länder där könsstympning/kvinnlig omskärelse praktiseras kan det vara viktigt att som yrkesverksam påminna sig om att först och främst lyssna på varför patienten söker vård.

Könsstympning.se – samlad information om könsstympning

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld står bakom könsstympning.se där de samlat information till dig som i yrket möter flickor och kvinnor som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, för att hjälpa dig att bemöta, stötta och hjälpa på rätt sätt.

könsstympning.se

könsstympning.se logotyp

Informationsfilm: Könsstympning av flickor och kvinnor

Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram en film om könsstympning.

Filmen berättar om yrkesverksammas roll och lagstiftningen.

Världshälsoorganisationens riktlinjer

Världshälsoorganisationen, WHO, presenterade 2015 en vägledning för hur vården ska hantera komplikationer på hälsan efter könsstympning. Vägledningen vänder sig till yrkesverksamma inom vården som möter kvinnor och flickor som har utsatts för könsstympning.

Vägledningen "WHO guidelines on the management of health complications from female genital mutilation" (pdf, uppdaterad 2016)

Två specialistmottagningar för kvinnor som utsatts för könsstympning

Det finns två specialistmottagningar för kvinnor som utsatts för könsstympning/omskärelse. Det är Amelmottagningen i Stockholm och Vulvamottagningen i Angered i Västra Götalandsregionen.

Amelmottagningen på Södersjukhuset
Vulvamottagningen på Angereds närsjukhus

Vägledning för yrkesverksamma

Länsstyrelsen Östergötland har även publicerat en vägledning för dem som i sitt yrke möter flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning eller som riskerar att bli könsstympande.

Länsstyrelsen Östergötlands material "Våga se – en vägledning för stöd, vård och skydd för flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade" (pdf, 2015) Pdf, 1 MB.

Collage med bilder från filmer om att ställa frågan om vpld inom vården

En kartläggning från Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten har kartlagt förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning genom intervjuer med åtta verksamheter. Syftet med verksamheternas arbete är i huvudsak att bryta tystnaden kring könsstympning av flickor och kvinnor, sprida information och kunskap samt bistå med stöd vid behov till flickor och kvinnor som har utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympning.

Jämställdhetsmyndighetens kartläggning: "Att förebygga könsstympning av flickor och kvinnor. En kartläggning" (pdf, 2021) Pdf, 701 kB.

Socialstyrelsens inventering av den vård som erbjuds

I delrapporten "Inventering av vård för kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning" redovisar Socialstyrelsen en kartläggning av antalet som har sökt vård för könsstympning och fått en diagnoskod samt en kartläggning av typen av vård som erbjuds.Kartläggningen visar att antalet kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning och har sökt vård och fått en diagnoskod kopplad till könsstympning har ökat stadigt mellan 2012 och 2018 i alla sjukvårdsregioner, undantaget Södra regionen 2016–2018.

Socialstyrelsens delrapport "Inventering av vård för kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning" (pdf, 2020) Pdf, 1 MB.

 

Hjälp med översättning

Personer som utsatts för våld behöver få veta vilken hjälp de har rätt till, även på andra språk än svenska.

Infogeneratorn är ett webbaserat verktyg som hjälper dig som arbetar i kommun, region och idéburen sektor med översatt information till våldsutsatta på 24 olika språk.

Infogeneratorn.se

Bild från Infogeneratorns webbplats

Lär dig mer

På webbplatsen kunskapsguiden.se som drivs av flera olika myndigheter finns ett kompetenshöjande material om könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor. Där ingår bland annat en webbutbildning med fokus på bemötande, ett handledningsmaterial och ett kunskapsstöd till hälso- och sjukvården om vård, behandling och förebyggande arbete.

Webbplatsen kunskapsguiden.se om könsstympning

NCK:s rapport "Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt" (pdf, 2011) Pdf, 771 kB.

Beställ NCK:s rapport i tryckt format

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin