Anders Broberg

Titel:
Professor emeritus i klinisk psykologi
Lärosäte:
Göteborgs universitet
Institution:
Psykologiska institutionen
E-post:
anders.broberg@psy.gu.se

Presentation

Anders Broberg forskar om effekter på barn av att leva i en familj där barnets pappa, eller någon annan man som mamman har/har haft en kärleksrelation till, utövat våld mot mamman samt hur mammors föräldraförmåga påverkas av att leva/ha levt i en kärleksrelation till en man som utövat våld mot henne, och där mannen i fråga också är far till hennes barn. Han har också gjort utvärderingar av olika typer av stödinsatser för barn som upplevt våld mot mamma.

Publikationer i urval:

Hultmann, O., Broberg, A. G., & Axberg, U. (2023). A randomized controlled study of trauma focused cognitive behavioural therapy compared to enhanced treatment as usual with patients in child mental health care traumatized from family violence. Children and Youth Services Review, 144, 106716. 

Eriksson, M., Axberg, U., Broberg, A., Chawinga, E., & Hultmann, O. (2022). Användarstöd - iRiSk-intervjuer. Göteborgs universitet.

Eriksson, M., Broberg, A. G., Hultmann, O., Chawinga, E., & Axberg, U. (2022). Safeguarding Children Subjected to Violence in the Family: Child-Centered Risk Assessments. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(21), 13779. 

Hultmann, O., Broberg, A. G., & Axberg, U. (2022a). Child Psychiatric Patients Exposed to Intimate Partner Violence and/or Abuse: The Impact of Double Exposure. Journal of Interpersonal Violence, 37(11-12), NP8611-NP8631.

Hultmann, O., Broberg, A. G., & Axberg, U. (2022b). A Randomized Controlled Study of Trauma Focused Cognitive Behavioural Therapy Compared to Enhanced Treatment as Usual with Patients in Child Mental Health Care Traumatized from Family Violence. Children and Youth Services Review, 106716. 

Eriksson, M., Axberg, U., Broberg, A., Hultmann, O., Iversen, C., Röbäck de Souza, K., & Svensson, E. (2020). Införandeår för risk- och skyddsintervju vid våld i familjen. Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Hultmann, O., Broberg, A., Axberg, U., Iversen, C., & Eriksson, M. (2020). Användbarhet och genomförbarhet av en strukturerad risk- och skyddsintervju med våldsutövande pappor. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Axberg, U., Broberg, A., Eriksson, M., Hultmann, O., & Iversen, C. (2019). Stöd för analys och bedömning - iRiSk-intervjuer. Göteborgs universitet, Ersta Bräcke Sköndals högskola, Uppsala universitet.

Axberg, U., Broberg, A., Eriksson, M., Hultmann, O., & Iversen, C. (2018). Utveckling av bedömningsmetoder för barn som utsatts för våld i sin familj - Rapport från en fortsättningsstudie. Psykologiska institutionen.

Broberg, A., Eriksson, M., Iversen, C., Hultmann, O., & Röbäck de Souza, K. (2016). Utvidgad utprövning av risk-/skyddsintervjuer för barn som utsatts för våld i sin familj (Avrapportering av fortsättningsprojekt (iRiSk) till Socialstyrelsen.

Hultmann, O., & Broberg, A. (2016). Family violence and other potentially traumatic interpersonal events among 9- to 17-year-old children attending an outpatient psychiatric clinic. Journal of Interpersonal Violence, 31(18), 2958-2986. 

Hultmann, O., Möller, J., Ormhaug, S. M., & Broberg, A. (2014). Asking routinely about intimate partner violence in a child and adolescent psychiatric clinic: A qualitative study. Journal of Family Violence, 29(1), 67-78. 

Broberg Anders, Almqvist Linnéa, Axberg Ulf, Grip Karin, Almqvist Kjerstin, Sharifi Ulrika, Cater Åsa K., Forssell Anna, Eriksson Maria & Iversen Clara (2011) Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. 

Hedtjärn Gunlög, Hultmann Ole, Broberg Anders G (2009) Var femte mamma till barn i BUP-vård hade utsatts för våldLäkartidningen nr 48, 2009, volym 106. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin