Ann-Sofie Henrikson

Ann-Sofie Henrikson
Titel:
Juris doktor och lektor i rättsvetenskap
Lärosäte:
Umeå universitet
E-post:
ann-sofie.henrikson@umu.se
Webbsida:
Ann-Sofie Henriksons forskarpresentation på Umeå universitets webbplats

Presentation

Ann-Sofie Henrikson bedriver tillsammans med Charlott Nyman och Lars Evertsson ett forskningsprojekt om ekonomiskt våld bland kvinnor som varit utsatta för grov kvinnofridskränkning.

Projektet är finansierat av Brottsofferfonden och pågår till juni 2024. 

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Docent Charlott Nyman, Umeå universitet
Professor Lars Evertsson, Mittuniversitet Östersund 

Publikationer i urval:

Henrikson, Ann-Sofie, Evertsson, Lars och Nyman, Charlott (2023) E-legitimation som verktyg för ekonomiskt våld, SvJT 2023 s. 579.  

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin