Annika Rejmer

Titel:
Fil.dr i rättssociologi, universitetslektor
Lärosäte:
Uppsala universitet
Institution:
Juridiska institutionen
E-post:
annika.rejmer@jur.uu.se
Webbsida:
Annika Rejmers forskarpresentation vid Uppsala universitet

Presentation

Annika Rejmer forskar om samverkan mellan myndigheter som syftar till att förbättra bemötandet av våldsutsatta barn och kvinnor och bemötandets effekt på brottsutredningens kvalitet.

Publikationer i urval:

Rejmer A. (2020) Rättsvetarens värv utifrån ett rättssociologiskt perspektiv – konsekvenser av bristande rättsvalidering. Ingår i: Vänbok till Sverker Scheutz. Om rätt och att undervisa rätt [ed] Hans Eklund, Lotta Lerwall, Anna-Sara Lind. Uppsala: Iustus förlag. 

Rejmer A. (2019) What’s in it for me?: Vad tjänar offer på att anmäla våld i nära relation? Ingår i: Vänbok till Lena Holmqvist [ed] Jenny Samuelsson Kääntä, Gustaf Almkvist, Erik Svensson, Anna Skarhed. Uppsala: Iustus förlag. 

Rejmer A. (2018) Vårdnadstvist – en kontraproduktiv genusbias. Ingår i: De Lege, Juridiska fakulteten i Uppsala, årsbok 2017: Genuskritiska frågor inom juridiken [ed] Mattias Dahlberg. Uppsala: Iustus förlag, 2018, 1, s. 1-204. 

Rejmer A m.fl. (2015) Barnets rättigheter i vårdnadstvister. Stiftelsen allmänna barnhuset. 

Rejmer A, Cederström G. (2013) Sammanställning av aktuell forskning, kunskap och lagstiftning att användas i projektet "Barnets rättigheter i vårdnadstvister". Stiftelsen allmänna barnhuset. 

Rejmer A, Sonander A och Agevall C. (2010) Våldsutsatta kvinnor berättar: En utvärdering av projekt Karin. Stockholm: Rikspolisstyrelsen. 

Rejmer, A. (2003) Vårdnadstvister: en rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa. Avhandling. Lund: Lunds universitet,  sociologiska institutionen. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin