Birgitta Essén

Titel:
Professor
Lärosäte:
Uppsala universitet samt Akademiska sjukhuset
Institution:
Kvinnors och barns hälsa
E-post:
birgitta.essen@kbh.uu.se
Webbsida:
Birgitta Esséns forskarpresentation vid Uppsala universitet

Presentation

Birgitta Essén är professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård vid Uppsala universitet, samt överläkare vid kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset där hon leder en mottagning med inriktning på transkulturell kvinnosjukvård som speciellt vänder sig till omskurna flickor och kvinnor eller de som har frågor relaterade till oskuld och hedersproblematik.

Hennes forskningsprofil är sexuell och reproduktiv hälsa med analys av begreppet ’reproduktiva rättigheter’. Hon driver forskning om invandrade kvinnors hälsa men är också verksam i länder som Sri Lanka, Somalia, Mozambique, Etiopien ,Tanzania samt i Mellanöstern.

Birgitta Essén har sen 90-talet haft tvärvetenskapligt samarbete med antropologer. Deras samarbete har på många sätt varit banbrytande när det gäller att skapa bättre förståelse och redskap för den svenska vårdens möte med patienter i en allt mer globaliserad värld. Sedan 2019 leder hon ett av fyra nationella VR-finansierade forskningsprogram inom migration och integration: "Migration and equity in sexual and reproductive health: The importance of dynamics in cultural and social values for improving clinical practice".

Läs en intervju med Birgitta Essén i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Kulturella föreställningar kan leda till sämre vård"

Forskningsprojekt

Projektnamn: 

Migration and equity in sexual and reproductive health: The importance of dynamics in cultural and social values for improving practice through co-production. 

Mödradödlighet och svår maternell sjuklighet i en globaliserad värld. 

Global ökning av kejsarsnittsoperationer – en ny utmaning för Safe-Motherhood-konceptet?

Kön och etnicitet – de genitala ingreppen och dess ideologier (kvinnlig omskärelse, intimkirurgi, oskuld och heder).

Tidplan: 2019–2024

Finansiärer: Projekten finansieras av Vetenskapsrådet (VR respektive Forte) samt Sida.

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Sara Johnsdotter, Malmö universitet
Aje Carlbom, Malmö universitet
Marie Klingberg Allvin, Högskolan Dalarna
Pontus Strimling, Institutet för framtidsforskning

Publikationer i urval:

Palm C, Essén B, Johnsdotter S. Sexual health counselling targeting girls and young women with female genital cutting in Sweden: mind-body dualism affecting social and health care professionals' perspectives. Sex Reprod Health Matters. 2019 Dec;27(1):1615364. 

Wahlberg A, Johnsdotter S, Ekholm Selling K, Essén B. Shifting perceptions of female genital cutting in a Swedish migration context. PLoS 2019:4;14. 

Alosaimi AN, Essén B, Riitta L, Nwaru BI, Mouniri H. Factors associated with female genital cutting in Yemen and its policy implications. Midwifery. 2019 18;74:99-106. 

Wahlberg A, Essén B, Johnsdotter S. From sameness to difference: Swedish Somalis’ post-migration perceptions of the circumcision of girls and boys. Cult Health Sex. 2018 Nov 9:1-17.

Wahlberg A, Johnsdotter S, Selling KE, Källestål C, Essén B. Factors associated with the support of pricking (female genital cutting type IV) among Somali immigrants – a cross-sectional study in Sweden. Reprod Health. 2017 Aug 8;14(1):92.

Wahlberg A, Johnsdotter S, Selling KE, Källestål C, Essén B. Baseline data from a planned RCT on attitudes to female genital cutting after migration: when are interventions justified? BMJ Open. 2017 Aug 11;7(8):e017506. 

Abdulcadir J, Abdulcadir O, Caillet M, Catania L, Cuzin B, Essén B, Foldès P, Johnsdotter S, Johnson-Agbakwu C, Nour N, Ouedraogo C, Warren N, Wylomanski S. Clitoral Surgery After Female Genital Mutilation/Cutting. Aesthet Surg J. 2017 Oct 1;37(9):NP113-NP115. 

Binder-Finnema P, Mahmud AO, Johnsdotter S, Essén B. 'I have made children, so what's the problem?' Retrospective self-circumcision and the sexual and urological health needs of some Somali men in Sweden. Sex Reprod Healthc. 2017 Mar;11:36-40. 

Johnsdotter S, Essén B. Cultural change after migration: Circumcision of girls in Western migrant communities. Best practices. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 2015.  

Byrskog U, Essén B, Olsson P, Klingberga Allvin M. 'Moving on' Violence, wellbeing and questions about violence in antenatal care encounters. A qualitative study with Somali-born refugees in Sweden. Midwifery 2016. 

Fernbrant C, Essén B, Esscher A, Östergren PO, Cantor-Grae, E. Interpersonal violence as cause of death in foreign-born women of reproductive age: A Swedish population-based study. Violence against Women 2016. 1-18.

Byrskog U, Olsson P, Essén B, Klingberga Allvin M. ‘Being a bridge: Swedish antenatal care midwives' encounters with Somali-born women and questions of violence; a qualitative study. BMC Pregnancy Childbirth. 2015 Jan 16;15(1):1. 

Fernbrant C, Emmelin M, Essén B, Östergren PO, Cantor-Grae. Intimate partner violence and poor mental health among Thai women residing in Sweden. Global Health Action 2014, 7: 24991.

Byrskog U, Olsson P, Essén B, Klingberga Allvin M. Violence and reproductive health preceding flight from war: accounts from Somali born women in Sweden. BMC Public Health. 2014, 14:892.

Fernbrant C, Essén B, Östergren PO, Cantor-Graae E. Perceived threat of violence and exposure to physical violence against foreign-born women: a Swedish population-based study. Women’s Health Issues 2011;21-3: 206-213. 

Fernbrant C, Essén B, Östergren PO, Cator-Grae E. Navigating between control and autonomy: Recently arrived Iraqi refugees’ Perceptions Regarding Honor, Well-Being, and Risk for Intimate Partner Violence. J of Immigrant & Refugee Studies 2013;(11):178-197. 

Sunby. J, Essén B, Johansen ERB. Female circumcision, cutting or mutilation. Obstetrics and Gynecology International Volume 2013 (2013), Article ID 240421. 

Essén B, et al. (2012) The Public Policy Advisory Network on Female Genital Surgeries in Africa. Seven Things to Know about Female Genital Surgeries in Africa. Hastings Center Report. 2012:42, s.19-27.

Binder P, Johnsdotter S, Essén B. (2012) Conceptualising the prevention of adverse obstetric outcomes among immigrants using the 'three delays' framework in a high-income context. Social Science of Medicine 2012: Dec: 75(11), s. 2028-2036. 

Essén B, Binder B, Johnsdotter S. An anthropological analysis of the perspectives of immigrant Somali women and their maternal care providers on Caesarean birth. J of Psychosomatic Obstetrics & Gynecol. 2011:32(1), s. 10-18. 

Fernbrant C, Essén B, Östergren PO, Cantor-Grae, E. Perceived Threat of Violence and Exposure to Physical Violence among Foreign-born Women: A Swedish Population-Based Study. Women’s Health Issues. 2011:21-3, s. 206-213. 

Johnsdotter, S, Essén B. Genitals and ethnicity: The politics of genital modifications. Reproductive Health Matters. 2010:18(35), s. 29–37. 

Essén B, Blomkvist A, Helström L, Johnsdotter S. The experience and responses of Swedish health professionals to patients requesting virginity restoration (hymen repair). Reproductive Health Matters. 2010:18(35), s. 38–46. 

Johnsdotter S, Moussa K, Aje Carlbom A, Aregai R, Essén B. “Never my daughters”. A qualitative study regarding attitude change towards female genital cutting among Ethiopian and Eritrean families in Sweden. Health Care for Women International. 2009:30, s.114-133. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin