Lena Gunnarsson

Lena Gunnarsson
Titel:
Universitetslektor
Lärosäte:
Örebro universitet, Lunds universitet
E-post:
lena.gunnarsson@oru.se
Webbsida:
Lena Gunnarssons forskarpresentation vid Örebro universitet

Presentation

En stor del av min forskning har handlat om relationen mellan kärlek, kön och makt. Jag har i denna forskning utvecklat analyser av hur könsmaktrelationer reproduceras i och genom kärlek, men också av vad det innebär att älska på jämlika villkor.

Jag har nyligen avslutat ett tvåårigt forskningsprojekt om vad jag kallar ”samtyckesdynamiker”. Genom intervjuer med kvinnor och män med olika sexuell läggning har jag i detta projekt undersökt de processer där människor kommer fram till att och hur de ska ha sex, med huvudfokus på erfarenheter som på något sätt komplicerar gränsdragningen mellan samtycke och icke-samtycke.

Läs en intervju med Lena Gunnarsson i NCK:s kunskapsbank

Forskningsprojekt

Titel: Mellan relation och prostitution: Sugardejting och omförhandlingen av gränsen mellan ekonomi och intimitet 

Tidsperiod: 2019–2021

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Strid, Sofia

Publikationer i urval:

Gunnarsson, L. (2020) Samtyckesdynamiker: Sex, våldtäkt och gråzonen däremellan. Lund: Studentlitteratur. 

Gunnarsson, L. (2018). ‘Excuse Me, But Are You Raping Me Now?’ Discourse and Experience in (the Grey Areas of) Sexual ViolenceNORA — Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 26(1): 4-18.

Gunnarsson, L. (2018). Love, Feminism and Dialectics: Repairing Splits in Theory and Practice. In: García-Andrade, A., L. Gunnarsson and A. G. Jónasdóttir (eds) Feminism and the Power of Love: Interdisciplinary interventions. London and New York: Routledge.

Gunnarsson, L., A. García-Andrade and A. G. Jónasdóttir (2018). The Power of Love: Towards an Interdisciplinary and Multi-Theoretical Feminist Love Studies. In: García-Andrade, A., L. Gunnarsson and A. G. Jónasdóttir (eds) Feminism and the Power of Love: Interdisciplinary interventions. London and New York: Routledge.

García-Andrade, A., L. Gunnarsson and A. G. Jónasdóttir (eds). (2018). Feminism and the Power of Love: Interdisciplinary interventions. London and New York: Routledge.

Gunnarsson, L. (2017). Hetero-Love in Patriarchy: An Autobiographical Substantiation. Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy, 32 (1), 187-192.

Gunnarsson, L. (2017). Natur, kärlek och den manliga maktens gränser. Arkiv – tidskrift för samhällsanalys no. 8, 77-86.

Gunnarsson, L. (2016) Att älska honom för den han är: Maktens mikrosociologi, Academia.edu. 

Gunnarsson, L. (2016). The Dominant and Its Constitutive Other: Feminist Theorizations of Love, Power and Gendered Selves. Journal of Critical Realism, 15 (1). 

Gunnarsson, L. (2015). Amarlo por quién es: la microsociología del poder. Revista Sociológica, 30 (85), 235-258. 

Gunnarsson, L. (2015). Nature, Love and the Limits of Male Power. Journal of Critical Realism, 14 (3), 325-332. 

Gunnarsson, L. (2014). The Contradictions of Love: Towards a feminist-realist ontology of sociosexuality. New York: Routledge.  

Gunnarsson, L. (2014). Loving him for who he is: The microsociology of power. I Anna G. Jónasdóttir and Ann Ferguson. Love: a question for feminism in the twenty first century (pp. 97-110). New York: Routledge. 

Gunnarsson, L. (2013) On the Ontology of Love, Sexuality and Power: Towards a Feminist-Realist Depth Approach. Avhandling. Örebro: Örebro universitet.  

Gunnarsson, L. (2011). Love – exploitable resource or ‘No-lose situation’?: Reconciling Jónasdóttir’s feminist view with Bhaskar’s philosophy of meta-reality. Journal of Critical Realism, 10 (4), 419-441. 

Gunnarsson, Lena (2010) "Loving him for who he is: Pinpointing the mechanisms of female subordination in heterosexual couple love". Paper presented at the conference Love in Our Time – a Question for Feminism, 2-4 December 2010, Örebro University. 

Gunnarsson, Lena (2008) "Accumulated Worthiness? Women and Men, Love and Authority" i Jones, Kathleen B. & Karlsson, Gunnel (red.) Gender and the interests of love: essays in honour of Anna G. Jónasdóttir. Örebro: Örebro universitet. 

Gunnarsson, Lena (2007) Sova med fienden: Feminister berättar om att ha sex med män. Socialistisk Debatt: Heterosex, våld och sånt, nr. 1, 2007, s. 35-54. 

Gunnarsson, L. (2005). Besvärliga begär. Bang: feministisk kulturtidskrift (1), 36-39.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin