Anna Möller

Anna Möller
Titel:
PhD, överläkare
Lärosäte:
Karolinska Institutet
Institution:
Institutionen för klinisk forskning och utbildning
Annan hemvist:
Södersjukhuset
E-post:
anna.s.moller@sll.se

Presentation

Anna Möller forskar om våldtäkt och dess konsekvenser. Hon disputerade 2015 med avhandlingen "Consequences of rape: injuries posttraumatic stress and neuroendocrinological changes". Avhandlingen handlar om såväl fysiska skador efter våldtäkt, PTSD och depression efter våldtäkt, stresshormoner och påverkan på GABA-A receptorn.

Senare studie har belyst hur personer reagerar i samband med våldtäkt, främst med avseende på paralysreaktion, så kallad Tonic Immobility.

Forskningsprojekt

Tidig identifiering av somatiska symtom hos kvinnor som del i somatiseringssyndrom sekundärt till tidigare sexuellt trauma. Doktorandprojekt 2020–2025

Hard sex!: myth or reality? Clinical assessment of changes in sexual violence over time and youth experiences of different sexual practices. Doktorandprojekt 2021–2026

Publikationer i urval:

Högbeck I, Möller A (2021) Female sexual function six months after sexual assault: post-traumatic stress disorder strongest risk factor for impaired function. Journal of Sex & Marital Therapy 2021 Aug 2;1-9.

Iloson C, Möller A, Sundfeldt K, Bernhardson S (2021) Symptoms within somatization after sexual abuse among women: A scoping review. Acta Obstet Gynecol Scand 2021 Apr;100(4):758-767.

Bragesjö M, Larsson K, Nordlund L, Anderbro T, Andersson E, Möller A (2020) Early psychological intervention after rape: a feasibility study. Front Psychol 2020;11:1595.

Möller, Anna, Söndergaard, Hans Peter, Helström Lotti (2017) Tonic immobility during sexual assault – a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia Volume 96, Issue 8, Pages 932-938, August 2017.

Tiihonen Möller, Anna (2015) Consequences of rape: injuries, posttraumatic stress, and neuroendocrinological changes. Avhandling. Stockholm: Karolinska Institutet.

Tiihonen Möller A, Bäckström T, Söndergaard HP, Helström L (2014) Identifying risk factors for PTSD in women seeking medical help after rape. PLoS One 2014 Oct 23;9(10).

Tiihonen Möller A, Bäckström T, Nyberg S, Söndergaard HP, Helström L. (2014) Women with PTSD have changed sensitivity to GABA-A receptor active substancesPsychopharmacology (Berl). 2014 Oct 28.  

Möller AS, Bäckström T, Söndergaard HP, Helström L (2012) Patterns of injury and reported violence depending on relationship to assailant in female Swedish sexual assault victimsJ Interpers Violence 2012 Nov;27(16)3131-3148. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin