Emotionspsykologi

Avdelningen för emotionspsykologi är en av institutionens fyra aktiva enheter med ansvar för forskningen och den innehållsmässiga kvaliteten i utbildningen inom ett eller flera närliggande psykologiska områden.

Forskning

Emotioner är primära motivationsfaktorer för mänskligt beteende, med avgörande betydelse för såväl mental som fysisk hälsa, och är också en nyckelaspekt inom konsten. Avdelningen för emotionspsykologi har som övergripande mål att utforska de psykologiska och neurobiologiska mekanismer som ligger bakom emotioner, och att belysa deras roll för välbefinnande och psykopatologi. Detta för att kunna utveckla både teorier och effektiva hälsointerventioner. Forskare inom avdelningen använder en mängd olika metoder – beteendeexperiment, hjärnavbildning, dagboksstudier, psykofysiologiska mätningar och frågeformulär – för att utforska ämnen som ickeverbal kommunikation, emotionell utveckling, affektiva sjukdomar, emotionella minnen, mentala bilder, emotionell reglering och emotioner i musik.

Seminarier

Avdelningen anordnar regelbundet seminarier, besök institutionens kalendarium för kommande evenemang.

Ansvariga

Patrik Juslin

Porträtt av Gustaf Gredebäck

Föreståndare

Malin Gingnell

Porträtt av Kahl Hellmer

Pedagogisk samordnare

Petri Laukka

Porträtt av Petri Laukka

Seminarieansvarig

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin