Energirelaterade materials fysik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA571

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar de grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperna hos material för energitillämpningar som solceller, batterier, bränsleceller, magnetiska material, vätelagring, etcetera. En översikt ges om moderna teoretiska och experimentella begrepp och metoder inom energirelaterad materialforskning, speciellt relaterad till den gränsöverskridande forskning som pågår vid Uppsala universitet. Politiska och sociala konsekvenser för en hållbar energiteknologi diskuteras också.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin