Det globala energisystemet

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV331

Sommar 2023 Sommar 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Svenska

Sommar 2024 Sommar 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Svenska

Om kursen

Detta är en grundläggande och allmänbildande kurs om olika energislag, resurser, säkerhet, miljöproblem samt betydelsen av energi inom ekonomi, samhälle, hållbar utveckling och geopolitik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin