Modellering av akvatiska ekosystem

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TV446

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur man konstruerar och testar dynamiska och statistiska modeller för att kunna hantera aktuella och förutse framtida vattenkvalitetsproblem i sjöar, vattendrag och kustområden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin