Informationssystem B: E-tjänster och webbprogrammering

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS014

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger kunskaper om modellering och utveckling av e-tjänster för distribution via internet. Kursen kommer att behandla server side-programmering mot databaser samt klientprogrammering. Programmeringen kommer även att ske inom ramen för Web 2.0-paradigmet. I kursens projektarbete erbjuds du möjlighet att interagera med andra befintliga e-tjänster. Kursen utgår från att du har grundläggande databas- och programmeringskunskaper.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin