Informationssystem C: Examensarbete, kandidat

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS068

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Examensarbetet baseras på en forskningsrelevant frågeställning och ett kunskapsbehov som formuleras av studenten i samverkan med handledare och kursansvarig i en så kallad kunskapsprojektering. Med utgångspunkt från denna kunskapsprojektering planeras och genomförs ett vetenskapligt arbete. Arbetet skall basera sig på medvetna och reflekterade val av forskningsansats samt metoder för datainsamling och dataanalys.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin