Informationssystem C: Examensarbete, kandidat

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS068

Huvudgrupp 1

Forsknings- och metodartiklar tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin