Informationssystem C: Examensarbete, kandidat

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS068

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin