Databaser 2

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS227

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen består av två delar. Den första delen är en fördjupning i relationsdatabaser där vi behandlar transaktionshantering, fleranvändarsystem samt fördjupar oss i SQL och spatial SQL. I andra delen behandlar vi olika typer av NoSQL-databaser med fokus på deras användning i applikationer och deras funktionalitet. Vidare behandlas dessa databastypers fördelar och nackdelar jämfört med relationsdatabaser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin