Applikationsutveckling och mobilitet

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS231

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

I denna kurs lär du dig att designa och utveckla applikationer för olika typer av mobila enheter. Diskussioner kring mobilitetens innebörd för privatliv, organisation och samhälle ingår. Laborativa delar genomförs i Android med programmeringsspråket Java.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin