Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2NE771

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Arbetsmarknadens funktionssätt är centralt för människors levnadsvillkor. Löner, anställningsvillkor, sysselsättning och arbetslöshet bestäms i ett komplicerat samspel mellan individer, företag, organisationer och offentliga myndigheter. Arbetsmarknadsekonomi är det område inom nationalekonomi där detta samspel studeras.

Kursen presenterar modern arbetsmarknadsteori och visar hur denna kan tillämpas på svensk arbetsmarknad. Bland moment som tas upp kan nämnas följande:

  • Arbetskraftsdeltagande och arbetad tid
  • Efterfrågan på arbetskraft
  • Löneskillnader, bland annat humankapitalteori och diskrimineringsteori
  • Efterfrågan på utbildning
  • Arbetskraftens rörlighet
  • Fackföreningar
  • Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin