Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE051

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar nationella och internationella specialpedagogiska policy- och styrdokument i ljuset av specialpedagogiska traditioner och villkor för inkluderande/exkluderande undervisning, exempelvis eget lärande/empowerment, genus- och mångfaldsperspektiv, tillgänglighet, skilda uttrycksformer, rum och sociala faktorer. Även kunskapssyn och lärande ur ett demokrati- och delaktighetsperspektiv fokuseras, liksom nationell och internationell forskning om inkluderande/exkluderande undervisning.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin