Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4PE051

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer ca 250 sidor enligt lärares anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp, respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin