Semitiska språk: självständigt arbete

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5AA901

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Du gör ett självständigt arbete över ett tema inom språk- eller litteraturvetenskap. I den mån arbetet har direkt anknytning till texter på huvudspråket kan även kulturhistoriska ämnen tillåtas. Det självständiga arbetet ska stå i relation till de kunskaper och färdigheter som i övrigt förvärvats i studier på avancerad nivå i semitiska språk.

Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin