Kulturarv i väpnade konflikter

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KV706

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en introduktion till de sociala konsekvenserna av kulturarvet i och efter konflikter. Konflikt förstås här som en stark oenighet mellan parterna i ett samhälle, och som en kamp med ursprung i behov som är inkompatibla.

Du kommer att studera betydelser och användningar av kulturarv före, under och efter våldsamma konflikter. I konflikter har monument, museer och andra kulturarv inte bara blivit måltavlor. De har ofta använts för ideologiska och statsbyggande ändamål långt innan inomstatliga eller mellanstatliga konflikter når en våldsam nivå. När internationella aktörer ingriper i utvecklingen efter en konflikt är det ofta med syftet att använda kulturarv för att främja ett mer tolerant, inkluderande och fredligt samhälle, men sådana instrumentella mål kan hindras av befintliga gruppidentiteter, föreställningar om kulturarv, dåligt planerade insatser och andra faktorer.

Kursen behandlar komplexiteten kring kulturarv i konflikter samt möjligheterna att använda kulturarv för att främja en fredlig och hållbar utveckling. Du kommer inte bara att introduceras till de problem som är förknippade med arv i konfliktområden, utan även till praktiska och tekniska insatser på platser där syftet är att bevara kulturarv eller ge dem nya funktioner.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin