Litteraturvetenskaplig teori och metod

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LV250

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen syftar till en kritisk genomlysning av aktuella litteraturvetenskapliga teorier och metoder, deras implikationer, möjligheter och begränsningar. I fokus ställs själva litteraturbegreppet (Vad är en litterär text?) samt de konsekvenser som följer med olika sätt att närma sig och analysera texter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin