Litteraturvetenskaplig teori och metod

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5LV250

Huvudgrupp 1

Litteraturlista finns tillgänglig på kursplattformen senast fem veckor innan kursens start.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin