Musikvetenskap B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5MU032

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen är en fortsättning på Musikvetenskap A. Kursen ger dig verktyg och metoder för att studera musik på ett vetenskapligt sätt. Kursen motsvarar den andra terminen av kandidatprogrammet i musikvetenskap och möjlighet finns att hoppa på kandidatprogrammet efter att man läst kursen.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Delkurs 1 (vårtermin): Musiken i det populära, 7,5 hp

Musiken i det populära behandlar musikaliska populariseringsprocesser under 1900-talet fram till idag, från vinyl till internet. Du får också lära dig att studera musik, i synnerhet populärmusik, med ett interkulturellt och socialt perspektiv.

Delkurs 1 (hösttermin): Världsmusik, 7,5 hp

I delkursen Världsmusik får du studera musik och musicerande i ett urval av kulturer från runt om i världen. Med ett musiketnologiskt perspektiv belyses musikskapandet utifrån aspekter som etnicitet, identitet och tradition. Denna delkurs kan sökas som fristående kurs.

Delkurs 2: Uppsatskurs, 7,5 hp

En del av Musikvetenskap B är att skriva en självständig B-uppsats. Med hjälp av en handledare får du utföra egen musikvetenskaplig forskning. I delkursen får du öva på att ta fram en frågeställning, söka fram källor och litteratur, samt disponera en vetenskaplig text.

Delkurs 3: Verkstudier, 7,5 hp

Verkstudier är en grundkurs i musikanalys. Du får lära dig att identifiera och beskriva vanliga formtyper inom den västerländska konstmusiken, samt urskilja motiv och teman. Du får också verktyg som är relevanta vid analys av populärmusik. Delkursen motsvarar andra halvan av den fristående kursen Musikteori 1.

Delkurs 4: Fördjupningskurs i musikvetenskap, 7,5 hp

Fördjupningskursen gör en djupdykning i ett specifikt och av läraren utvalt musikvetenskapligt delämne. Här får du lära dig hur forskningssituationen ser ut just inom detta ämne och vilka typer av frågeställningar och metoder som är relevanta. Delkursens innehåll varierar från termin till termin; kontakta institutionen för mer information.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin